';

Zarządzanie pamięciami masowymi

Image module

Zarządzanie pamięciami masowwymi

Popraw dostępność danych, odporność systemów i usprawnij zarządzanie środowiskiem pamięci masowych.

Ostatnie postępy technologiczne zaowocowały ogromnymi ilościami danych w środowiskach biznesowych, prowadząc do wyzwań związanych z wydajnością i analizą. Dane muszą być bezpieczne, zorganizowane i dostępne dla Twojej organizacji w celu przetwarzania, analizowania i raportowania. Zarządzanie pamięciami masowymi to kompleksowa usługa, którą pomoże Ci rozwiązać te problemy. Nasz zespół oferuje wsparcie Twojej organizacji w procesach utrzymania, analizy i przetwarzania danych przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej dostępności oraz wysokiej wydajności.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie zarządzania pamięcią masową w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach komercyjnych. Praktyki operacyjne naszych zespołów ściśle dopasowują się do ram ITIL oraz uzupełniane są najlepszymi praktykami branżowymi. Ściśle współpracujemy ze wszystkimi najważniejszymi dostawcami pamięci masowych. Współpracując z nami, będziesz korzystać z codziennej obsługi operacyjnej wraz z opcjami serwisowymi, takimi jak dostrajanie wydajności i analityka danych. Nasz zespół domyślnie zapewnia całodobowe wsparcie, dodatkowo zawsze jesteśmy w stanie udzielić porady na temat odporności, redundancji i ciągłości działania.

Korzyści

Usługa zarządzanie pamięciami masowymi F1 IT zapewnia:

Dostępność danych i odporność systemów
Zgarządzanie danymi strukturalnymi (np. bazach danych) oraz danymi niestrukturalnymi (np. obiekty)
Analiza danych i wsparcie dla technologii BigData oraz hurtownii danych
Replikacja danych w celu poprawy odtwarzania po awarii i ciągłości działania
Przejrzysty sposób rozliczania wg. urządzeń niezależnie od ilości danych i wzrostu środowisk
Narzędzia do raportowania danych, w celu monitorowania zdolności produkcyjnych oraz wspomagania świadomych decyzji biznesowych
Image module
Recommend
Share
Tagged in