';

Usługa Multi-Cloud

Usługa Multi-Cloud

Wykorzystaj najlepsze funkcje wielu dostawców usług chmurowych, by jak najlepiej spełnić wymagania biznesowe.

W przypadku większości firm najbardziej praktyczne jest podejście hybrydowe, które łączy elementy dostarczania usług lokalnych, chmury prywatnej i chmury publicznej. Jednak niektóre organizacje często wpadają w pułapkę problemów z wydajnością aplikacji, ryzykami związanymi z danymi i rosnącymi kosztami, gdy wybierają tylko jedną usługę w chmurze bez oceny całej strategii sieci i chmury. Rozwiązaniem jest usługa Multi-Cloud.

Wybór odpowiedniej konfiguracji chmury wymaga odpowiedzi na pytanie:
W jaki sposób decydujesz, które aplikacje i usługi przenieść do chmury?
Jak wybrać między ogromną liczbą rozwiązań chmurowych i znaleźć te, które spełniają Twoje potrzeby biznesowe?
Jak zarządzać tak zróżnicowanym środowiskiem bez dodatkowych kosztów ogólnych?
W jaki sposób dostarczyć usługi użytkownikom w możliwie prosty i produktywny sposób?
Jak migrować istniejące systemy, aplikacje i licencje do nowych środowisk?

“Multi-Cloud”

łączy wielu różnych dostawców chmurowych umożliwiając dostosowanie do potrzeb i zachowanie elastyczności. Usługa Multi-Cloud często wychodzi poza chmurę i obejmuje również dedykowaną infrastrukturę oraz hosting, by wspierać unikalne wymagania każdej firmy.

F1 IT Technology pomaga w opracowaniu strategii opartej na wielu chmurach, która zapewnia:
Identyfikację najbardziej odpowiednich usług w chmurze dla Twojej firmy:
Niektóre potrzeby biznesowe wymagają utrzymania pewnych wewnętrznych usług, podczas gdy inne wymagają chmury prywatnej, a jeszcze inne idealne pasują do chmury publicznej. W ramach usługi konsultingowej otrzymasz pełen raport, w jaki sposób możesz wykorzystać podejście oparte na wielu chmurach, aby Twoja firma była skalowalna, dostępna i wydajna.
Dostosowana implementacja wielu usług chmurowych:
Otrzymasz kompleksowe usługi migracji do różnych dostawców, w tym także wszelkie wymagane prace związane z ponownym opracowaniem aplikacji, gwarantujących pomyślną implementację.
Dowolny wybór:
Upewnimy się, że możesz przenosić swoje usługi między dowolnymi dostawcami usług chmurowych. Pomożemy Ci budować usługi Multi-Cloud wybierając spośród takich rozwiązań, jak Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud lub kombinacji wszystkich tych ofert.
Recommend
Share
Tagged in