';

Transformacja i operacje

Image module

Transformacja i operacje

Zespół F1 IT pomoże Twojej firmie w procesie m.in. migracji do usług chmurowych, oceniając istniejący portfel aplikacji i określając najlepszy model dopasowania, który zapewni największe korzyści biznesowe.

Usługi przetwarzania w chmurze to nie tylko oszczędności – ich najlepsi dostawcy oferują prawdziwą transformację biznesową.

Usługi transformacyjne i operacyjne F1 IT pomogą Twojej organizacji określić najlepszą strategię chmury wnoszącą zmiany do portfolio Twojej aplikacji.

Nasza wiedza ekspercka w zakresie projektowania, rozwoju i zarządzania aplikacjami może pomóc w odblokowaniu wartości przy migracji aplikacji do środowiska chmurowego.

W szczególności nasze wsparcie może pomóc Ci przejść do chmury, oferując następujące usługi:

Określenie najlepszej strategii chmury dla portfela Państwa aplikacji
Zarządzanie umowami (SLA) usług i aplikacji hybrydowych
Migracja tradycyjnych systemów do chmury
Zarządzanie i obsługę środowiska chmury obliczeniowej wielu dostawców, w tym prywatnej chmury
Agregację usług i pojedynczy punkt kontaktowy dla wszystkich operacji w chmurze, udostępniania i fakturowania
Recommend
Share
Tagged in